algemeen

Over peuteropvang/peuterspeelzaal Villa Okidoki

Samen spelen met andere kinderen, andere activiteiten ondernemen dan thuis − voor peuters is dat leuk en leerzaam. Villa Okidoki biedt peuteropvang / peuterspeelzaal voor kinderen van twee tot vier jaar. Dat doen wij op verschillende locaties in Wateringen en Kwintsheul.

Vertrouwde groep

Per dag geven vaste medewerkers leiding aan een groep. Dat voelt vertrouwd en veilig. En met leeftijdgenootjes om mee te spelen, is het altijd weer gezellig bij Villa Okidoki.

Peuteropvang en peuterspeelzaal

Villa Okidoki biedt peuteropvang en peuterspeelzaal aan. Peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen waarvan één van de ouders niet werkt of studeert en dus niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.
Peuteropvang is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders wel recht hebben op kinderopvangtoeslag. Peuteropvang of peuterspeelzaal: de peuters spelen allemaal samen in dezelfde groep.

Stimulering ontwikkeling

Villa Okidoki werkt met het ontwikkelingsstimuleringsprogramma Ben ik in Beeld. Dit is een erkend programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar dat gebruikmaakt van elementen uit de methode Uk & Puk. Pedagogisch medewerkers versterken hiermee de brede (taal)ontwikkeling van jonge kinderen. De activiteiten binnen deze methode worden op een ontwikkelingsgerichte manier aangeboden. Dit betekent onder andere dat pedagogisch medewerkers altijd kijken naar wat de kinderen ondernemen en wat ze interessant vinden om zo bij hun belevingswereld aan te blijven sluiten.

Villa Okidoki heeft voor deze methode gekozen omdat hij heel goed  en natuurlijk aansluit bij de filosofie en werkwijze van Villa Okidoki: Ontdek het talent dat je bent!

De belangrijkste kenmerken

  • Veel interactie
  • Een dagritme geeft rust
  • Thema’s en themahoeken om te spelen
  • Interactief voorlezen
  • Activiteitenspin
  • Oog voor de ontwikkeling van het kind