Okidoki Savornin Lohmanstraat

Welkom!

Welkom op onze locatie De Savornin Lohmanstraat

Vanaf augustus 2017 bieden we opvang aan in Openbare Daltonschool, De Savornin Lohmanstraat 1 in Naaldwijk

Kinderen kunnen op locatie De Savornin Lohmanstraat terecht voor:

• peuteropvang 2-4 jaar
• buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Heeft u vragen, wilt u kennismaken of uw kind
aanmelden, neem dan contact op met Okidoki
via (0174) 44 15 10 of planning@okidoki-kdv.nl.

fotoimpressie De Savornin Lohmanstraat

20170818_092306.jpg
20170818_092346.jpg
20170818_092414.jpg
20170818_092433.jpg

De groepen

Op locatie De Savornin Lohmanstraat biedt opvang aan:

1 peutergroep
1 groep buitenschoolse opvang. (BSO)

De BSO plaatst kinderen van de Openbare Daltonschool en R.K. Basisschool De Regenboog. Vanaf augustus 2018 kunnen ook kinderen van RK Basisschool Bernadette geplaatst worden. Bezoekt uw kind een andere school en heeft u interesse in onze opvang. Dit kan in overleg.

Een ochtendje spelen bij de Peuteropvang

Elke ochtend spelen er maximaal 16 kinderen in de peutergroep. Spelenderwijs schenken we aandacht aan alle ontwikkelingsgebieden. Elke maand is er een aansprekend thema uit ons programma ‘Ben ik in beeld’. Hieraan worden alle activiteiten gekoppeld. Om een kind goed te begeleiden van peuter naar kleuter werken we samen met de basisschool.

Voor alle groepen geldt dat we ervoor zorgen dat de kinderen de ruimte hebben om goed te bewegen, te ontdekken en hun mogelijkheden te verkennen. Ook leren de kinderen om te gaan met andere kinderen: ze bouwen onderlinge contacten op.

Onze peuteropvang / peuterspeelzaal heeft de beschikking over een gezellig ingerichte ruimte met aansprekende hoeken, ruimte om te knutselen en spelletjes te doen.

Op het schoolplein hebben de kinderen voldoende ruimte om te rennen, rijden, spelen met zand en ander materiaal.

Basisonderwijs+

Met Basisonderwijs+ staat het talent van uw kind centraal in opvang en basisonderwijs. Uw kind profiteert van een ononderbroken leerlijn van peuter t/m groep 8. Dit Talent Transfer Traject biedt veel voordelen voor uw kind en u!

Volledige integratie van kinderopvang en basisonderwijs maakt dit mogelijk. Openbare Daltonschool Naaldwijk en Okidoki Kinderopvang bundelen hun krachten en bieden dit concept aan als Basisonderwijs+. De samenwerking gaat veel verder dan op een traditionele brede school. Hiermee behoren we tot de voorlopers in Nederland en zijn we uniek in het Westland.

In de flyer bij 'downloads' kunt u meer lezen over deze unieke en intensieve samenwerking.

10 voordelen van het Talent Transfer Traject

1. doorlopende ontwikkellijn kinderen van 2 t/m 12 jaar
2. optimaal benutten expertise opvang en onderwijs
3. pedagogisch maatwerk en didactische kwaliteit
4. talenten van kinderen ontdekken en ontwikkelen
5. peuterspeelzaal, opvang, BSO en basisschool ineen
6. stabiele, veilige, uitdagende en leuke omgeving
7. openbare insteek en gericht op Dalton-filosofie
8. goed bereikbare locatie in kindvriendelijke wijk
9. minder geregel en stress voor ouders/ verzorgers
10. meer voordelen dan de bekende brede school

De Savornin Lohmanstraat 1
2672 BB Naaldwijk
T. 06-47762569
Leidinggevende: José Prins
E. jprins@okidoki-kdv.nl
LRK nummer KDV: 195851365
LRK nummer BSO:  737113054

Routebeschrijving

Openingstijden

Peuteropvang:
De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken en biedt onderstaande opvangmogelijkheden:
Gesubsidieeerde peuteropvang: 08.30 - 12.00 uur of 08.30 - 15.00 uur
Peuteropvang onder de Wet kinderopvang: 07.30 - 12.00 uur, 07.30 - 13.00 uur, 08.00 - 13.00 uur, 08.30 - 15.00 uur of 07.30 - 18.00 uur en 07.00 - 07.30 uur.
De definitieve opvangdagen en -tijden zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Buitenschoolse opvang:
Opvangmogelijkheden:
Voorschoolse opvang: 07.00 - 08.30 uur of 07.30 - 08.30 uur.
Naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag: 15.15 - 18.00 uur
Naschoolse korte- of lange middagopvang op woensdag en vrijdag: 12.15 - 15.00 uur of 12.15 - 18.00 uur
Vakantieopvang: 07.30 - 18.00 uur
De definitieve opvangdagen en - tijden zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

José Prins Meer over José Prins

Een dagje spelen bij de BSO

Bij de BSO kunnen kinderen na schooltijd en in de vakanties heerlijk spelen in de groepsruimte of buiten. De activiteiten lopen zeer uiteen. Het ene kind zoekt de rust op en pakt een boek. Een ander kind wil niks liever dan zijn of haar energie buiten kwijt met bijvoorbeeld een bal.
Naast de vrije keuze van het kind bieden we ook tal van activiteiten aan op gebied van sport en spel, creativiteit, koken, enz.

Het Okidoki ontdek-uurtje bij de BSO

Voor leerlingen van de Openbare Daltonschool, Naaldwijk is er de mogelijkheid om bij de BSO van Okidoki aan te sluiten bij georganiseerde activiteiten. Hiervoor hebben we ' het ontdekuurtje' in het leven geroepen.                   

Door middel van een ‘strippenkaart’ kan uw kind  aansluiten bij het Okidoki ontdek-uurtje.

Hoe ziet zo’n Okidoki ontdek-uurtje eruit?

In dit ontdekuurtje bieden we activiteiten aan volgens een rooster. Kinderen kunnen kiezen waaraan ze meedoen en zich hiervoor opgeven.

Maandag, dinsdag en donderdag komen de kinderen na school direct naar de BSO.
Op vrijdag is er geen school na 12.15 uur, maar ook dan start het BSO ontdekuurtje om 15.15 uur.
Gezamenlijk zullen we om 15.15 uur iets eten en drinken.
Kiesmoment: 15.30 uur – 16.30 uur

Rooster georganiseerde ontdekactiviteit:
Dit rooster wordt vooraf kenbaar gemaakt. Denk aan; kooklessen, creatieve lessen, proefjes en technieklessen en/of sportlessen.

Wanneer u vragen en/of interesse heeft, dan kunt u mailen naar slohmanstraatokidoki@gmail.com.