Duurzame inzetbaarheid

Duurzaamheid in organisaties betekent voor Julia Kids het optimaal benutten van kansen en mogelijkheden. Dit geldt voor alle baby’s, peuters, kleuters en kinderen die dagelijks welkom zijn bij Villa Okidoki om hun talenten te ontdekken en te worden uitgedaagd om deze talenten te ontwikkelen. Maar het optimaal benutten van kansen en mogelijkheden geldt ook zeker voor onze eigen pedagogisch medewerkers en alle teamleden die dagelijks hun talenten benutten voor de beste zorg en begeleiding. 

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) co-financieert ons project “Zelfsturende Teams”. Het ontdekken van eigen kwaliteiten en die van collega’s. Het gezamenlijk vorm geven aan een organisatie waarbinnen ieders kwaliteiten een kans krijgen. Het plezier in het werk verhogen door eigen ideeën en inbreng om te zetten tot concrete acties en resultaten. Onze teams bij de Pieter van der Plas en de Bakkershof hebben deelgenomen om het werk en de organisatie beter, leuker en inspirerender te maken. Natuurlijk Ontdekken!

De leidinggevenden hebben het project begeleid, gecoacht en gefaciliteerd. Zij hebben de kaders gegeven waarbinnen onze pedagogisch medewerkers zelf hun eigen inbreng hebben kunnen geven.

Villa Okidoki streeft naar een organisatie waarbij iedereen haar talenten ontwikkelt en zoveel mogelijk mag en kan inzetten. Dit leidt in onze ogen tot plezier, verrassingen en de mooiste ontdekkingen.