kosten

Wet Kinderopvang: tegemoetkoming kosten

Werkende en studerende ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, verlengde peuteropvang en buitenschoolse opvang. Door de tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderopvang vallen de netto kosten voor u lager uit.

Tarieven

De tarieven zijn brutobedragen. Door de tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderopvang vallen de nettobedragen lager uit. Hiernaast leest u meer over de tegemoetkoming in de kosten van buitenschoolse opvang.

Hoe werkt het?

U sluit zelf een contract af met Villa Okidoki (Julia Kids) en betaalt de factuur.
Via www.toeslagen.nl vraagt u kinderopvangtoeslag aan hiervoor heeft u het urenoverzicht nodig dat u ontvangt bij het plaatsingscontract. Let op: Nieuwe aanvragen: U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Voor wijzigingen geldt: binnen 4 weken doorgeven.
De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen, het aantal kinderen voor wie u kinderopvangtoeslag aanvraagt, het aantal uren dat u werkt, het aantal uren opvang dat u afneemt en de kosten van de opvang. Voor uitgebreide, actuele informatie over de tegemoetkoming verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl  > Informatie over toeslagen > Kinderopvangtoeslag.