Geslaagd voor Ben ik in Beeld

Bij Okidoki en Villa Okidoki Kinderopvang volgen alle pedagogisch medewerkers op de peuter- en babygroepen de training Ben ik in Beeld , een door het NJI erkend voorschools programma voor de kinderopvang en de peuterspeelzaal.

Afgelopen week heeft ook de vijfde groep pedagogisch medewerkers van de peutergroepen van Villa Okidoki Kinderopvang het basiscertificaat Ben ik in Beeld behaald.

Wij feliciteren onze medewerkers met dit mooie resultaat.

De pedagogisch medewerkers bezochten 6 bijeenkomsten in het basisjaar rondom de interactie met het jonge kind. Nu volgen er 5 bijeenkomsten in het verdiepende jaar, waarbij Voorschoolse en Vroegtijdige Educatie centraal staat. De opleiding wordt verzorgd door de eigen interne trainers van Okidoki.

Bij Okidoki en Villa Okidoki wordt gewerkt  met de Uk en Puk VVE methode en wordt geobserveerd met het KIJK observatie/volgsysteem. 

Zo blijft de kwaliteit in de Kinderopvang van Okidoki en Villa Okidoki hoog in het vaandel staan.